Uppsala stadsteater

Uppsala stadsteater har en mycket stor verksamhet för barn och unga, både under skoltid och på fritiden. Besök gärna www.uppsalastadsteater.se

 Teatern erbjuder kostnadsfria skolföreställningar, inklusive handledningsmaterial. Efterarbete i form av workshops då dramapedagogerna kommer ut till skolan och  jobbar med eleverna i klassrummet. Projekt för grundskolan erbjuds också i Skapande skola. 

Utöver det har vi även verksamhet för barn och unga på fritiden:

* Ungdomsensemble, för ungdomar mellan 15-20 år, som ses 2 gånger i veckan under läsåret och har sedan premiär i maj. Audition sker oftast i augusti, en ny ensemble får möjligheten varje år.

,* Teaterklubben, där alla som vill är välkomna att delta, man ses både i digitala rum och verkliga rum.

* Manusgruppen, träffar teaterns dramaturg vid ett flertal tillfällen under läsåret och skriver manus. I slutet av året har man en lästräff, där manusen läses upp av teaterns skådespelare.