Kortfilmfestivalen UNGÅrets Kortfilmfestivalen UNG äger rum 21-27 oktober 2024. Under en vecka visas kortfilm från hela världen för barn och unga från förskolan upp till gymnasiet. Visningarna äger rum på Reginateatern och Slottsbiografen och har fri entré

Varje filmprogram innehåller 4-8 kortfilmer. Urvalet av filmer till Kortfilmfestivalen UNG görs ur ett pedagogiskt perspektiv så att filmerna ska kunna komplettera undervisningen och diskuteras i klassen efter visningen. För att hjälpa lärarna med detta tar festivalen fram ett studiematerial med frågor att ta upp i klassen till varje program.

Filmerna som visas i respektive program kommer att publiceras på festivalens hemsida i början av oktober.

Årets program finns även tillgängligt för streaming i klassrummet. Mer information om de digitala visningarna finns på festivalens hemsida: https://shortfilmfestival.com/programmet-kortfilmfestivalen-ung/.

Varmt välkomna till Kortfilmfestivalen UNG!