Uppsala brandförsvar

Uppsala brandförsvar arbetar för att Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara trygga och säkra kommuner för de som bor, verkar och vistas där. Och att den enskilde har vilja och förmåga att aktivt ta ansvar för sin säkerhet. 

Vi bedriver ett aktivt arbete med information om brandsäkerhet och brandförsvarets arbete till våra skolor. Vi har program som riktar sig främst till elever i tre årskurser:

Förskoleklass, åk 5 och åk 7.

Läs mer och boka studiebesök på vår hemsida: Studiebesök (uppsalabrandforsvar.se)