Barnombudet i Uppsala län

Barnombudet ser till att barnets rättigheter funkar på riktigt i Uppsala län.

  • Barn och unga ska ha kunskaper om sina rättigheter, och våga och vilja kräva sina rättigheter.
  • Vuxna ska våga och vilja ge mer makt och stöd till barn på barns villkor, och se barns egen kompetens.

Barnombudet i skolan

Kontaktklasser

Alla klasser från förskoleålder till och med gymnasiet.

Metoden Kontaktklasser underlättar dialogen mellan barn/unga och beslutsfattare. Med hjälp av Barnombudet i Uppsala län kan eleverna möta beslutsfattare i den egna kommunen eller regionen för att samtala om de frågor som berör barn och unga. 

Barnrättslektioner

Årskurs fyra.

Vi besöker framför allt årskurs fyra.

Under lektionen går vi igenom det viktigaste i Barnkonventionen och därefter får klassen ta fram förslag på saker som behöver förbättras för barn i Uppsala.

Utifrån förslagen röstar de fram en fråga som de efter lektionen kan fortsätta driva. På det sättet får de en inblick i praktisk påverkan och hur demokratiska processer fungerar. Vi på Barnombudet finns med som stöd i arbetet.

Lunchhäng

Högstadiet.

Lunchhäng är vårt koncept för att berätta om barnets rättigheter och möjliggöra delaktighet hos högstadieelever.

Vi tar med oss olika verksamheter, organisationer och politiker till en skola och står på en bra plats i skolan under lunchtid i några dagar. I lunchhänget skapas tillfällen för diskussion mellan ungdomar, beslutsfattare och verksamheter.

Vi träffar även alla klasser årskursvis för kort information om barnets rättigheter.