Fredens hus

Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga jobbar vi för social hållbarhet. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap. 

Vi på Fredens Hus vill dela med oss av våra pedagogiska kunskaper, erfarenheter och verktyg – utnyttja den möjligheten! För skolor i Uppsalaområdet har vi även förmånen att erbjuda pedagogiska aktiviteter helt gratis tack vare verksamhetsbidrag från Uppsala kommun. Nedan kan du läsa mer om den pedagogiska verksamheten och de aktiviteter som vi kan erbjuda. Missa inte att boka en tid så snart som möjligt för dig och din grupp! 

Workshops och fortbildning för skolor