Naturskolan

Naturskolan är ingen vanlig skola. Det är ett sätt att arbeta.

Uppsala Naturskola är en del av Uppsala kommun och här jobbar tre pedagoger med uppdrag mot  skolan. Vår bas ligger i Hammarskog ungefär en och en halv mils resväg sydväst om Uppsala centrum. Här ligger vårt hus med en inomhussal, och här har vi all utrustning; och framförallt har vi tillgång till hela Hammarskogs naturreservat.

Vi tar emot skolklasser på heldagar i Hammarskogsområdet - dagarnas teman följer årstidernas växlingarna. Vi tar främst emot klasser i grundskolans årskurs 4-9, men även grundskoleklasser i årskurs 3 i mån av plats. Utedagarna hos oss är kostnadsfria. Vi brukar ha tre anmälningsperioder under året – en i juni-augusti inför höstterminen, en i oktober-november inför vinterdagar med is, och en i januari-februari inför våren.


Mer information om oss hittar du på Naturskolans hemsida. 

Grundskolor i Uppsala kommun kan åka kostnadsfri naturbuss till oss. Läs mer om naturbussen här!

Naturskolans uppdrag är främst att hjälpa förskolor och grundskolor - både kommunala och fristående i Uppsala kommun - att ge eleverna positiva naturupplevelser och lägga grunden för kunskap om miljö och ekologiska samband. Där ingår också att vi särskilt ska visa på hur man med hjälp av utomhuspedagogik kan förstärka kunskapsinnehållet i alla skolämnen.

När man är ute öppnas möjligheten för att lära känna och känna sig hemma i naturen. Att lära sig vara i och njuta av naturen är grunden för att bry sig om - och själv bidra till en hållbar utveckling.