Biotopia

Biotopia är ett komplement till skolans undervisning inom naturvetenskap och till förskolans pedagogiska verksamhet inom naturområdet.

VI VILL inspirera er, och tydliggöra biologin genom exempel från naturen i elevernas närhet. Med ökad kunskap vill vi ge eleverna större trygghet att ta till sig naturen och de naturvetenskapliga ämnesområdena. Vårt mål är att väcka nyfikenhet inför naturen och livet. Det kan gälla såväl gölgrodans, lodjurets, hoppkräftans, havsörnens eller människans liv. Vi vill belysa värdet av Upplands natur och skapa en vilja att agera för en hållbar utveckling. Alla skolbesök på Biotopia har en tydlig förankring i läroplanen.

VI ERBJUDER pedagogledda aktiviteter och guidningar anpassade för dina elevers eller förskolebarns ålder inom flera arbetsområden. Det går också bra att besöka museet på egen hand med dina elever. Vissa aktiviteter erbjuds under en begränsad tidsperiod och andra kan man boka under hela terminen. Om du planerar ett skolbesök vill vi att du bokar en tid. Kostnaden för en guidning eller aktivitet är gratis för skolor och förskolor från Uppsala kommun. För övriga kostar det 800 kr per klass.

För att så många som möjligt ska få ta del av vår pedagogiska verksamhet på museet får varje grupp boka in sig en gång per termin. 

För att så många elever som möjligt ska få tillfälle att göra aktiviteter ut i naturen kan skolklasser boka aktivitet med naturbuss till Naturskolan eller Biotopias utedagar en gång/klass/läsår. Det vill säga en naturbuss/klass/läsår.

Här hittar du praktisk information inför besöket.

Saknas något eller finns det frågor gällande vårt utbud, tveka inte att kontakta oss: biotopia@uppsala.se, 018-727 6370 (tis-fre kl. 9 – 17).