Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län. Museet vill spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. Upplandsmuseet erbjuder aktiv, intressant och spännande pedagogik med länets kulturhistoria som kunskapsbas. Museet arbetar med aktuella samtidsfrågor och vill hålla en röd tråd genom dåtid, samtid och framtid. Via utbudsbokningen kan du komma i kontakt med våra pedagoger och hemslöjdskonsulenter. Klicka på länkarna för se hur vi arbetar med skola, lärande och slöjd. 

Skola och lärande

Hemslöjd