Disagården

På friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala får du en inblick i hur människor levde på den uppländska landsbygden under 1800-talet. Här kan du ta del av skolprogram som riktar sig till barn och elever från förskole- till gymnasieålder.

Disagården visar en uppländsk bondby med hus och gårdar, odllingar och djur. I utkanten av området ligger ett soldattorp och i backen bredvid betar getterna. Byggnaderna är flyttade hit från olika delar av Uppland och erbjuder tillsammans med dansbanan och sommarcaféet en plats för upptäckarglädje, lärande och avkoppling.