Skapande skola - Uppsala kommun

Uppsala kommun samordnar varje läsår Skapande skola-program för de kommunala grundskolorna. En del av programmen läggs ut och bokas via Utbudsbokningen.


Vad är Skapande skola?

"Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor." - Kulturrådet

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Hur jobbar kommunen?

2020 infördes ett nytt arbetssätt kring Skapande skola för de kommunala grundskolorna i Uppsala kommun. Den nya processen är utformad med förhoppningen att öka likvärdigheten för elevernas tillgång till kultur och att minska skolornas administrativa börda.

Referensgrupper med representanter från skolorna tar tillsammans med kulturförvaltningen fram en kommunövergipande ansökan för arbetet i skolorna. De tar också fram förslag på ett kulturutbud kopplat till Skapande skola utifrån beviljade medel. Kulturförvaltningen hanterar kontrakt och fakturor, skolan det praktiska genomförandet med eleverna. Skolor rapporterar deltagarantal och utfall av insatserna. Kulturförvaltningen redovisar till Kulturrådet.

Insatser inom Skapande skola erbjuds i den omfattning som tilldelade medel tillåter och utgör ett komplement till det övriga kulturutbudet för skolan som finns i Uppsala.

Deltagande i referensgrupp

Arbetet med Skapande skola planeras av flera referensgrupper, samordnade av kulturförvaltningen. Grupperna arbetar med kultur för olika stadier och består av representanter från skolor som vill delta i planeringsarbetet.
Referensgrupperna har ett par träffar per läsår, fysiska eller digitala, och arbetet läggs upp så att alla skolor ska kunna skicka representanter, oavsett geografiskt avstånd.
Vill er skola vara med och utforma Skapande skola-projekten?

Skola utan representant i referensgrupp

Om en skola inte har möjlighet att delta i referensgruppsarbetet så kommer den ändå att erbjudas ett kulturutbud inom Skapande skola, men utan möjlighet att påverka vad som erbjuds.
Skolan måste emellertid ändå utse en eller flera kontaktpersoner för att kunna ta emot erbjudanden. Meddela kontaktpersonens namn och e-postadress till kulturiskolan@uppsala.se.

Fristående skola? 

Det statliga bidraget söks av skolans huvudman, vilket innebär att fristående skolor kan söka eget bidrag för kulturprojekt i skolan. Det finns också möjlighet för fristående skolor att istället anmäla intresse för att ingå i kommunens ansökan om Skapande skola-bidrag. Kontakta kulturiskolan@uppsala.se


Mer information om Skapande skola
För frågor om stödet, kontakta:
kulturiskolan@uppsala.se

Klicka här för att läsa mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida