Kultur och natur i skolan

Kultur och natur i skolan jobbar på kulturförvaltningen med att samordna och arrangera kultur i skola och förskola. Vi planerar våra insatser utifrån målsättningen att skapa en likvärdig tillgång till kultur i skola och förskola.

Vi samordnar Skapande skola för de kommunala enheterna, arrangerar skolbio, fortbildningar, köper in klassuppsättningar med litteratur och subventionerar scenkonstföreställningar för skola. Vi sammanställer information och tipsar om aktiviteter som riktar sig till pedagoger i Uppsala.

Det är även vi som ligger bakom Utbudsbokningen, där du som är pedagog kan boka in dig på olika program med din klass eller barngrupp. Hör av dig till oss om du har frågor om kultur och natur i skola och förskola!