Bror Hjorths Hus

I Bror Hjorths Hus jobbar vi med visningar i samtalsform och tittar på konsten utifrån olika teman. Till varje tema hör också en skapande verkstad där eleverna själva får uttrycka sig med olika konstnärliga material utifrån en given uppgift.

Målet med den konstpedagogiska verksamheten i Bror Hjorths Hus är att eleverna efter ett besök ska ha fått en upplevelse av konsten och fått en stärkt tilltro till sin förmåga till att uppleva, tolka och kommunicera med konst. I verkstan som följer på visningen vill vi ge eleverna tillfälle att själva vara skapande. Konstpedagogen uppmuntrar eleverna genom att förse dem med ”verktyg” både i form av kunskap om hur bilder berättar och om det aktuella konstnärsmaterialets egenskaper. I det egna skapande uppmuntrar vi elevernas egna bildlösningar och skulpturala former. Alla lyckas, ingenting blir fint eller fult.

Temavisning med verkstad är gratis för förskolor och skolor i Uppsala kommun.

Ett besök med visning och verkstad tar 90 minuter. Vi jobbar med max 15 barn/elever per grupp. Det går bra att besöka oss med grupper upp till 30 personer per tid, vi kommer då att dela er i två grupper som jobbar parallellt. Vill du ha råd om vilket tema du ska välja, boka visning utan verkstad eller komma vid andra tider än de som finns i utbudsbokningen hör av dig direkt till Bror Hjorths Hus på telefon: 018-567030 eller bokning@brorhjorthshus.se

Meddela oss gärna i förväg om det finns personer i din grupp som har särskilda behov. Då kan vi förbereda oss för att kunna ta emot er på bästa möjliga sätt. 

För att så många som möjligt ska kunna ta del av vår pedagogik får samma klass får besöka oss max tre tillfällen per termin.

Bokning av höstterminens visningar med verkstad släpp 13 augusti.