Kultur för alla sinnen - Konferens om kultur för barn och unga med funktionsnedsättning

  • Fortbildning för pedagoger

Om kulturupplevelser som utgår från kroppen och det sinnligt språkande. Om vikten av att känna sig delaktig, utifrån olika förutsättningar och förmågor. Om normer, identiteter och livsfrämjande värden.

Dag och tid:
15 september 2021 9.00-15.30
Plats: Uppsala Konsert & Kongress, sal C

Vad händer om vi tänker oss kroppen som ett språk? Ögat, örat, handen, som delar av detta språk? Varje rörelse som en fråga? Och det vi ser, hör och känner, som ett svar?

PROGRAM

08.30-09.00 Registrering

09.00 Gunnar Bjursell, professor emeritus om Den kulturella hjärnan

09.45 Paus för fika

10.15 Ellen Spens och Lisbeth Hagerman från Kollaborativet berättar om projektet Jag är tid, jag är rum; om filosofiska utgångspunkter, deltagarorienterade arbetsprocesser, konstnärligt uttryck samt beröringspunkter med frågor om likvärdig utbildning.

11.20 Ylva Gislén, författare, om konst som kunskapande

11.50-13.00 Lunch på egen hand

13.00 Eva von Hofsten, scenkonstnär, berättar om projektet Scen:se för barn och unga med funktionsnedsättning

13.45 Lucy Rugman, musiker och projektledare för Fritt spelrum, berättar om musikprojektet för barn och unga med funktionsnedsättning. Presentationen sker delvis på engelska.

14.30 Paus för fika

14.50-15.20 Panelsamtal med de medverkande

15.20-15.30 Dagen avslutas

Moderator Ylva Gislén 


Anmälan senast 31 augusti till: kulturiskolan@uppsala.se
Vid anmälan uppge eventuellt behov av specialkost vid fikat samt om det finns behov av teckentolk.

Konferensen är kostnadsfri, antalet platser är begränsat.
Arrangör: Kulturförvaltningen, Verksamhetsområde Barnkultur i samarbete med Region Uppsala och Kollaborativet

Konferensen riktar sig till pedagoger i skola och särskola, politiker, kulturaktörer och intresserad allmänhet.MER OM DELTAGARNA

Kollaborativet är en scenkonstgrupp som arbetar i gränssnittet mellan dans, performancekonst och teater. Under perioden 6-17 september gästar Kollaborativet Gottsunda Dans & Teater med scenkonstupplevelsen Jag är tid, jag är rum - En sinnlig upptäcktsresaUttrycket är taktilt, visuellt och auditivt, helt utan ord. För barn och vuxna i alla åldrar, med varierande språk och med olika förmågor. Lisbeth Hagerman är dansare och koreograf i Kollaborativet. Ellen Spens är scenkonstnär och projektledare. 

Ylva Gislén är författare och översättare och var föreståndare för den nationella Konstnärliga forskarskolan 2010-2015.

Gunnar Bjursell är professor emeritus och har under de senaste femton åren engagerat sig i det framväxande forskningsfältet kring kultur, hjärna och hälsa. Han har tidigare initierat och varit ledare för satsningen Kultur och hälsa vid Göteborgs Universitet. Sedan år 2011 är han koordinator vid Karolinska Institutet.

Eva von Hofsten är projektledare för projektet Scen:se om scenkonst och drama för barn och unga med komplexa funktionsnedsättningar.

Lucy Rugman är frilansklarinettist och initiativtagare till Fritt spelrum – ett projekt som skapar nya möjligheter för barn inom särskolan att musicera. Hon vill låta barn och ungdomar med funktionsvariationer ta plats i de finaste konsertrummen och på de bästa scenerna.