Linné som vetenskapsman

  • Museer
  • Naturpedagogik
  • Djur & natur
  • Historia
  • Biologi
  • Natur

Linné studerade naturen. Han iakttog förändringar, namngav och sorterade naturen. Prova på att systematisera! Sortera växter efter eget tycke och smak. Sedan pratar vi om hur grupperna ser ut och vad som kan vara bra/dåligt med indelningen och de kännetecken den bygger på.

Vi berättar om hur Linné systematiserade naturen och vad som var fördelarna med hans system. Vi anpassar självklart innehållet efter ålder och kunskapsnivå.

Plats: Botaniska trädgården, Linnéträdgården eller Linnés Hammarby

Tidsåtgång: 45-60 minuter
Lämplig tid på året: maj-september
Lämplig ålder: förskola, grundskola, gymnasium
Gruppstorlek: max 20 elever/grupp 

Samlingsplatser:
Botaniska trädgården: Tropiska växthusets entré; ingång till trädgården via Norbyvägen, Plantskolegränd eller rosengången.
Entrén vid Villavägen är avstängd 2022-2023.
Linnéträdgården: Svartbäcksgatan 27
Linnés Hammarby: huvudentrén

Kostnad/lektion: 400 kr/grupp för skolor inom Uppsala kommun, 800 kr/grupp för skolor utanför Uppsala kommun
Skolklasser och barn under 18 år har fri entré till de linneanska trädgårdarna.

Bokning:
Formulär för bokningsförfrågan skola
Formulär bokningsförfrågan förskola
Boka alltid ditt besök i förväg, även om du inte bokar en visning

Mer information inför ditt besök: https://www.botan.uu.se/skola-och-forskola/planera-ett-besok/

Kontakt:
Epost: bokning@botan.uu.se
Telefon: 018 - 471 28 38 (mån-ons 13-15, tor-fre 9.30-11.30)

För att se hela Uppsala universitets utbud för skolan, gå in på www.uu.se/skola
Där kan du även prenumerera på det som är av intresse för just dig.