Svenska träd och buskar

  • Djur & natur
  • Natur

Längs stigarna runt Linneanum och i barockträdgården finns informationsskyltar om våra svenska träd. Där kan ni lära er mer om de vanligaste svenska träden och buskarna, hur ni känner igen dem och vad de används till.

I Botaniska trädgården finns de flesta av våra svenska träd och buskar planterade. Ladda ner en karta för att hitta dem och lära dig och din klass mer om till exempel bok, gran, ek, al och oxel.

Karta över var de olika träden och buskarna växer.

Plats: Botaniska trädgården, Villavägen 6
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Lämplig tid på året: maj - september
Lämplig ålder: årskurs 6-9

Mer information: http://botan.uu.se/skola-och-forskola/

För att se hela Uppsala universitets utbud för skolan, gå in på www.uu.se/skola
Där kan du även prenumerera på det som är av intresse för just dig.