Bror Hjorth - Ett liv i konsten läsår 22/23

  • Museer
  • Konst
  • Workshop
  • Eget skapande
  • Kultur

Bror Hjorth räknas som en av 1900-talets största svenska konstnärer. I Bror Hjorths Hus lär du känna hans konstnärskap genom en stor mängd skisser och färdiga konstverk. Visningen ger en översikt av Bror Hjorths konst och hans liv. Motiven i hans konst är ofta människor som betytt mycket för honom, familjemedlemmar och kända gestalter som Jesus och Gandhi. Tillsammans diskuterar vi vad man kan få reda på om Bror Hjorth genom hans motiv.

Verkstad: Kärleken löper som en röd tråd genom Bror Hjorths konstnärskap. I verkstan får eleverna själva skulptera någon som de tycker om eller som symboliserar något som de tycker är viktigt i livet. Material: Lera. 

Syfte: Att få kännedom om ett stycke svensk 1900-tals konsthistoria genom Bror Hjorth. Att få kunskap om hur hans bilder har skapats och hur bilder kan tolkas, samt ett eleverna själva får kommunicera genom sitt skapande.


Ett besök med visning och verkstad på Bror Hjorths Hus tar 90 minuter. Vi jobbar med max 15 elever per grupp. Om du har en klass med fler än 15 elever så kommer vi dela klassen i två grupper som träffar varsin konstpedagog och gör samma sak samtidigt. 

Detta tema kan bokas som bara visning. Boka då en tid som passar och meddela oss i bokningen att du inte önskar någon verkstad.