I Bror Hjorths ateljé 1 - måleri läsår 22/23

  • Museer
  • Konst
  • Workshop
  • Eget skapande
  • Kultur

Vem var egentligen konstnären Bror Hjorth och vad är det hans konst föreställer? Detta tema passar extra bra om det är första gången gruppen besöker Bror Hjorths Hus. Eleverna får bekanta sig med huset som nu blivit museum och konsten vars motiv berättar mycket om vem Bror Hjorth var och vad han tyckte om. Genom samtal om hans hus och målningar får barnen lära sig mer om konstnären samtidigt som de på ett lättsamt sätt övar sig i bildanalys. Även i det egna skapandet läggs tonvikten vid bildberättandet. 

Verkstad: Efter visningen får barnen själva skapa och uttrycka sig visuellt i vår pedagogiska ateljé. Uppgiften blir att måla något de tycker om. Material: Blått växtpresspapper, kol och temperafärg. 

Syfte: Att låta eleverna lära känna konstnärshemmet Bror Hjorths Hus och att de får arbeta med  olika konstnärsmediers sätt att kommunicera. Både genom att betrakta och samtala om Bror Hjorths konst och genom att själva berätta något uttryckt i bild i den skapande verkstaden.

 

Temat I Bror Hjorths ateljé går att boka som 1, 2 eller 3 tillfällen. Väljer du att komma tre gånger med din grupp så välj detta som ert första tillfälle, I Bror Hjorths ateljé - skulptur som det andra och I Bror Hjorths ateljé - färg på form som tredje tillfället.  Du kan också välja att boka in detta tema I Bror Hjorths ateljé - måleri som ett enskilt tillfälle.


Ett besök med visning och verkstad på Bror Hjorths Hus tar 90 minuter. Vi jobbar med max 15 barn/elever per grupp. Om du har en klass med fler än 15 elever så kommer vi dela klassen i två grupper som träffar varsin konstpedagog och gör samma sak samtidigt.