Superhjältar och normer läsår 22/23

  • Museer
  • Konst
  • Workshop
  • Eget skapande
  • Kultur

Med utgångspunkt i ett antal av Bror Hjorths tavlor samtalar vi om samhällets normer kring genus. Vi resonerar både utifrån konstverken och elevernas egna erfarenheter om genus och normer utifrån t.ex. lekar och mode. Vi tittar på en tavla med Näcken och pratar om superkrafter och funderar hur det kommer sig att de flesta superhjältarna är killar.

Verkstad: I verkstan får eleverna teckna och måla sina egna normbrytande superhjältar utifrån det vi pratat om under visningen. Material: växtpapper, kol och temperafärg. 

Syfte: Att eleverna på ett roligt sätt ska förstå att normer är en social konstruktion och inget som är konstant. Normerna kan vi förändra tillsammans.


Ett besök med visning och verkstad på Bror Hjorths Hus tar 90 minuter. Vi jobbar med max 15 barn/elever per grupp. Om du har en klass med fler än 15 elever så kommer vi dela klassen i två grupper som träffar varsin konstpedagog och gör samma sak samtidigt.