Vad berättar bilden? läsår 22/23

  • Museer
  • Konst
  • Workshop
  • Eget skapande
  • Kultur

Programmet är ett upptäckarbesök för barn från 4 år. Tillsammans med en konstpedagog får barnen hitta färgfläckar på Bror Hjorths ateljégolv och fascineras över den stora mängden konstverk i huset. Sedan fokuserar vi på ett litet antal tavlor och pratar tillsammans om vad de föreställer.

Verkstad: I verkstan tecknar och målar barnen sina egna berättelser med kol och temperafärg på blått papper. Vi avslutar besöket med att var och en får berätta för gruppen om vad de har målat. Verkstadsmaterial: blått växtpresspapper, kol och temperafärg.

Syfte: Att barnen får bekanta sig med museet och konstnären Bror Hjorth. Barnen får utveckla sitt intresse för bild och öva sin förmåga att förstå bilder och formulera vad de ser i tal. Samt att stimulera lusten att själv uttrycka sig i bild.


Ett besök med visning och verkstad på Bror Hjorths Hus tar 90 minuter. Vi jobbar med max 15 barn/elever per grupp.  Om du har en klass med fler än 15 elever så kommer vi dela klassen i två grupper som träffar varsin konstpedagog och gör samma sak samtidigt.