Studiebesök åk 5 på brandstation Bärby

  • Vetenskap/samhälle

Studiebesök på brandstation med information för elever och lärare i årskurs 5 med innehåll som:

Brand och risker i vårt samhälle. Hur uppstår brand?

Även visa vad man ska göra i händelse av brand.

Berätta om påföljder vid anlagd brand.

Berätta om vårt arbete, hur organisationen är uppbyggd runt Uppsala.

Vad som händer när någon ringer 112?

Rundvandring samt aktiviteter på stationen.

 

Tidsåtgång är ca 2 timmar