Aktivitetsdag förskoleklass, Rosendals brandstation

  • Vetenskap/samhälle

Aktivitetsdag för elever och lärare i förskoleklasser på en brandstation. Dagen kommer beröra ämnena:

  • Vad är brand?
  • Vad man kan göra i händelse av brand.
  • Berätta om vårt arbete.
  • Vad som händer när någon ringer 112.
  • Rundvandring samt mycket aktiviteter på stationen.

Tidsåtgång är ca 1 timme.