VT 23 Åk 7-9 Ekosystem i vatten vid Ulva kvarn

  • Naturpedagogik
  • Djur & natur
  • Utomhuspedagogik
  • Naturvetenskap
  • Natur

Vatten ger liv! Men vilka olika djurgrupper kan man hitta i vattenmiljön? Och vilka anpassningar har de för den miljö de lever i? Genom en ekologisk undersökning av livet i Fyrisån vid Ulva Kvarn får eleverna praktiska erfarenheter av fältstuider och artbestämning. Vi närmar oss begreppen ekosystem och biologisk mångfald på ett konkret plan i och med att olika elevgrupper får jämföra artsammanssättningen i rinnande respektive stilla vatten. 

Aktiviteten tar ca 3 h men vi är flexibla kring starttiden på morgonen. Förutom lunch bör eleverna ha med sig mellanmål/fika och vattenflaska. Ni tar er till Ulva Kvarn själva med UL buss (hållplats Ulva kvarn) och möts upp av Biotopias pedagoger vid bussen

Aktiviteten är bokningsbar från mitten av april - juni. 

Kontakta oss för mer information: biotopia@uppsala.se / 018-727 6370. Hittar du inte en tid som passar för din grupp eller är allt fullbokat? Kontakta oss så ser vi om vi kan hitta en plats för er!