Läsår 22/23 Åk 1-3 Vinterfåglar

  • Pedagogiska program
  • Museer
  • Naturpedagogik
  • Djur & natur
  • Naturvetenskap
  • Natur

Vad gör fåglarna på vintern? Det är inte alla fåglar som lämnar Sverige på hösten. Några väljer att stanna kvar och vintern kan vara en bra tid på året att komma fåglarna lite närmare, eftersom en del arter som domherrarna letar sig ut ur skogen och söker mat vid matstationer. I den här övningen pratar vi om vilka fåglar kan man se på vintern och vilka kommer till fågelbordet. Eleverna får själva göra en talgboll som man tar med hem och kan hänga upp i ett träd.

Kontakta oss för mer information: biotopia@uppsala.se / 018-727 6370. Hittar du inte en tid som passar för din grupp eller är allt fullbokat? Kontakta oss så ser vi om vi kan skapa plats för er!