VT 23 Utedag Åk 7-9 : Storskogen - Vandring & Biologisk mångfald

  • Pedagogiska program
  • Naturpedagogik
  • Djur & natur
  • Utomhuspedagogik
  • Miljö
  • Friluftsliv
  • Naturvetenskap
  • Natur

Ta med dina elever ut och upptäck den biologiska mångfalden i skogen!

Vad är egentligen en skog? Under den här vandringen i Storskogens naturreservat får eleverna upptäcka att en skog är så mycket mer än bara träd utan mängder av olika arter av svampar, mossor, lavar, fåglar, småkryp och andra djur. En mosaik av djur och växter som tillsammans bildar det ekosystem som utgör grunden för biologisk mångfald. Vi berättar om skogens värden och betydelse för oss människor och för andra levande organismer. Eleverna får oxå en utmaning i att själva leta och identifiera signalarter som visar att skogen är skyddsvärd.

Vandringen är 5 km och bitvis utmanande då den går på slingriga stigar över stock och sten. På vägen tillbaka passerar vi Smultronstället Gammelskogen i Storskogen där eleverna kan få chans att besöka Trollberget.

Utedagen tar en hel dag i anspråk (minimum 4 h) men vi är delvis flexibla kring starttiden. Förutom lunch bör eleverna ha med sig mellanmål/fika och vattenflaska. Ni tar er till er Storskogen med konstnadsfri Naturbuss vilken ni bokar på via Pedagog Uppsalas sida. Stäm av med oss gällande tider och återkoppla till oss när ni fått er bekräftelse av bussbokningen. Aktiviteten startar av avslutas vid Storskogens parkeringsplats

Aktiviteten är bokningsbar från mitten av april – oktober. 

Kontakta oss för mer information: biotopia@uppsala.se / 018-727 6370. Hittar du inte en tid som passar för din grupp eller är allt fullbokat? Kontakta oss så ser vi om vi kan hitta en plats för er!