VT 23 Guidning om djuren på Biotopia för förskolan

  • Pedagogiska program
  • Museer
  • Naturpedagogik
  • Djur & natur
  • Natur

Möt djuren på Biotopia med hjälp av Biotopias naturpedagoger. Utifrån barnens perspektiv går vi runt och tittar på djuren i dioramorna. Vi visar vilka djur som finns i Uppland och lär oss om naturen. Guidningen anpassas efter barnens ålder och tar ca en timme

För att så många som möjligt ska få ta del av vår pedagogiska verksamhet får varje grupp boka in sig en gång per termin.