VT 23 Kemiexpriment för förskolan- fissaft!

  • Pedagogiska program
  • Museer
  • Vetenskap/samhälle
  • Natur

Att göra experiment är ett bra sätt att ta reda på hur omvärden fungerar. I vårt kemiexperiment blandar vi saft av rödkål och testar om vi kan få den att byta färg.  Experimentet handlar om sura och basiska lösningars egenskaper. Barnen får låna labrockar och de får träna på att använda en pipett. Att experimentera är ett sätt att lära sig att lita på egna observationer och få tilltro till sin egen förmåga. Barnen får prova på att arbeta naturvetenskapligt. Passar 4-5 åringar (max 15 barn per grupp) och tar ca 1-1,5 timme.

För att så många som möjligt ska få ta del av vår pedagogiska verksamhet får varje grupp boka in sig en gång per termin.