VT 23 Spårdektektiv- för förskolan

  • Pedagogiska program
  • Naturpedagogik
  • Djur & natur
  • Natur

Vad är egentligen ett spår och vilka olika spår av djur kan man hitta i skogen? Vi pratar om olika slags spår, både fotspår och bajs, och gör spårtryck på papper . Kan genomföras året runt. Aktiviteten tar 1,5 h.


För att så många som möjligt ska få ta del av vår pedagogiska verksamhet får varje grupp boka in sig en gång per termin.