VT 23 Utedag åk 4 - 6: Oxhagens naturreservat - Naturens tjänster

I Oxhagens naturreservat får eleverna prova på friluftsliv och naturupplevelse i inbjudande hagmarker

I Oxhagens naturreservat får eleverna prova på friluftsliv och naturupplevelse i inbjudande hagmarker och lummig lövskog samt njuta av utsikten från Vattholmaåsen. Med utgångspunkt i dessa naturtyper kommer vi under dagen att arbeta med olika ekosystemtjänster så som pollinering, rent vatten och luft, naturens mångfald och människors hälsa. Eleverna får bland annat upptäcka åsen som vattenrenare, göra en kortare vandring i kulturlandskapet, pröva en nedvarvande övning i att ta in naturen med alla sinnen, öka sina kunskaper kring allemansrätten, undersöka pollinerings betydelse för mat och biologisk mångfald samt diskutera kring naturens betydelse.

Utedagen tar en hel dag i anspråk (minimum 4 h). Förutom lunch bör eleverna ha med sig mellanmål/fika och vattenflaska. Ni tar er till Oxhagen med konstnadsfri Naturbuss vilken ni bokar på via pedagog Uppsala. Aktiviteten startar av avslutas vid Oxhagens parkeringsplats.

Aktiviteten är bokningsbar från mitten av april – juni