VT23 Åk 4-6: Under ytan i Fyrisån

  • Museer
  • Naturpedagogik
  • Djur & natur
  • Miljö
  • Biologi
  • Naturvetenskap
  • Natur

Vad är det egentligen som döljer sig i Fyrisåns mörka vatten? Finns det något mer än gamla cyklar och enstaka fiskar? I den här övningen dyker vi ner bland småkrypen i Fyrisån och undersöker själva vad som finns att hitta. Vi tittar på vilka små ’monster’ som finns, försöker ta reda på vad de är för något och var de hör hemma i Fyrisåns näringskedjor.

Aktivitetens upplägg: Efter en kort samling vid Biotopia kommer vi gå gemensamt till Fyrisån för att samla in det som gömmer sig under ytan. Eleverna kommer få en introduktion till hur insamlingen går till, delas in i mindre grupper och tilldelas en plats att håva på. När alla grupper fått chansen att samla något i sina hinkar går vi tillsammans tillbaka till Biotopia för att undersöka småkrypen närmare. I biolabbet kommer vi sortera, undersöka och i möjligaste mån artbestämma vad vi hittat. Vi kommer prata om hur de olika djuren lever; hur de rör sig, vad de äter och hur de ser ut. Grupperna får sedan presentera sitt favoritdjur för klassen. Som avslutning kommer vi tillsammans göra en jämförelse vilka djur som hittades var, är det olika beroende på vilken miljö man håvat i?

Målsättning med aktiviteten: Vi vill att eleverna efter att ha genomfört aktiviteten har en ökad kunskap om vilket sorts liv som finns under ytan (artkännedom). Vilken roll de olika smådjuren har och de olika miljöer som är viktiga för att ha en variation av arter (biologisk mångfald). Hur hänger livet under ytan ihop och hur det påverkar och påverkas av oss människor (ekosystemtjänster). Men framför allt vill vi väcka en nyfikenhet och vilja att lära sig och värna om naturen.

Förankring i läroplanen: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

- Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

- Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

- Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

- Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Aktiviteten tar ca 2 timmar. Ta på gummistövlar!