VT 23 Vinterfåglar- för förskolan

  • Naturpedagogik
  • Djur & natur
  • Natur

Vintern är en bra tid att få se fåglar! Nu kommer hungriga vinterfåglar fram från skogen för att leta mat och vid fågelbordet samlas både blåmes domherre och hackspett. Vi pratar om vilka vinterfåglar man kan få syn på och barna får själva baka ihop en talgboll som de kan ta med hem eller till förskolan

För att så många som möjligt ska få ta del av vår pedagogiska verksamhet får varje grupp boka in sig en gång per termin.