VT 23 åk 4-6: Livets utveckling

  • Museer
  • Djur & natur
  • Biologi
  • Naturvetenskap
  • Natur

Hur såg det ut på jorden när planeten blev till? Hur kan vi veta någonting om den tiden som var innan människan utvecklats? Vi följer det 46 m långa tidsbandet om jordens historia (utomhus) och uppmärksammar några viktiga hållpunkter i livets utveckling. Vidare pratar om hur fossil har bildats och hur fossil från olika tidsåldrar kan se ut. Eleverna får sedan prova på att vara paleontologer i smågrupper, och de får i uppgift att leta fram och undersöka fossil från ett tänkt jordlager och försöka fundera ut jordlagrets ålder.

Aktiviteten tar ca 1,5 h.

Kontakta oss för mer information: biotopia@uppsala.se / 018-727 6370. Hittar du inte en tid som passar för din grupp eller är allt fullbokat? Kontakta oss så ser vi om vi kan skapa plats för er!