VT23 åk7-9 Evolution - en temaguidning

  • Museer
  • Djur & natur
  • Biologi
  • Naturvetenskap
  • Natur

Evolutionsteorin är central för att förstå hur den mångfald vi hittar i naturen har utvecklats. Man kan också använda evolutionsteorin för att förstå djurs beteende. I den här temaguidningen tar vi en rundtur i våra diorama-miljöer och lyfter fram svenska exempel där man forskat om djurs beteende med  evolutionsteorin som utgångspunkt.

Temaguidningen passar för högstadiet men kan även anpassas för gymnasiet och tar 1 timme.