VT 23 F-klass: Småkrypssafari

  • Naturpedagogik
  • Djur & natur
  • Miljö
  • Biologi
  • Naturvetenskap
  • Natur

Vi undersöker form och funktion i småkrypens värld. Eleverna samlar först in småkryp ute i Vasaparken för att sedan undersöka dessa med lupp för identifiering i biolabbet. Finns det några ögon? Hur många ben har djuret? Hur rör det sig? Vi funderar över hur olika småkryp ser ut och väljer ut ett favoritkryp att studera närmare genom att göra en faktabild.

Aktiviteten tar ca 1,5 timme.

Bestämningsnyckel småkryp