Uppsala universitet

Uppsala universitet erbjuder många aktiviteter för elever och förskolebarn, fortbildning för lärare och ingångar till spännande skolforskning. En del av aktiviteterna annonserar vi här på utbudsbokningen men för att ta del av hela utbudet hänvisar vi dig till vår egen skolportal www.uu.se/skola. Där kan du också välja att bli uppdaterad via mail när vi har en ny aktivitet eller resurs som är av intresse för just dig.