Människan som motiv - Porträtt - måla skulptur läsår 22/23

  • Museer
  • Konst
  • Workshop
  • Eget skapande
  • Kultur

Detta tema kan endast bokas som andra tillfället efter att klassen haft "Människan som motiv - porträtt". Om det är möjligt rekommenderar vi att du bokar in de båda tillfällena med max två veckors mellanrum.

Den största delen av Bror Hjorths konst föreställer människor. I det här programmet ser vi på människan ur ett konstnärligt perspektiv i stället för att fokusera på om ett utseende uppfattas som fult eller snyggt. Detta är det andra tillfället med tema porträtt. I visningen ser vi på färgens betydelse för vårt intryck av porträtten t.ex. varma och kalla nyanser. Vi pratar om färgblandning och får inspiration inför det egna skapandet.  

Verkstad: I verkstan får eleverna måla de lerporträtt som de skulpterade vid första tillfället. Vi visar hur man blandar hudfärger och eleverna får måla sina porträtt. Vi avslutar med att tillsammans titta på och prata om elevernas skulpturer.


Ett besök med visning och verkstad på Bror Hjorths Hus tar 90 minuter. Vi jobbar med max 15 barn/elever per grupp. Om du har en klass med fler än 15 elever så kommer vi dela klassen i två grupper som träffar varsin konstpedagog och gör samma sak samtidigt.