I Bror Hjorths ateljé 2 - skulptur läsår 22/23

  • Museer
  • Konst
  • Workshop
  • Eget skapande
  • Kultur

Vem var egentligen konstnären Bror Hjorth och vad är det hans konst föreställer? Detta tema passar extra bra om det är första gången gruppen besöker Bror Hjorths Hus. Eleverna får bekanta sig med huset som nu blivit museum och konsten vars motiv berättar mycket om vem Bror Hjorth var och vad han tyckte om. Genom samtal om hans skulpturer, om tredimensionalitet och kroppsspråk får barnen lära sig om det konstnärliga uttryckssättet skulptur. 

Verkstad: Efter visningen får eleverna själva skapa och uttrycka sig visuellt i vår pedagogiska ateljé och skulptera någon de tycker om. Material: Lera. 

Syfte: Att låta barnen lära känna konstnärshemmet Bror Hjorths Hus och att de får arbeta med olika konstnärsmediers sätt att kommunicera. Både genom att betrakta och samtala om Bror Hjorths konst och genom att själva berätta något uttryckt i skulptur i den skapande verkstaden.

Temat I Bror Hjorths ateljé går att boka som 1, 2 eller 3 tillfällen. Vill du att komma tre gånger med din grupp så välj I Bror Hjorths ateljé - måleri som ert första tillfälle, detta tema med skulptur som det andra och I Bror Hjorths ateljé - färg på form som det tredje tillfället. Du kan även välja detta tema (I Bror Hjorths ateljé - skulptur) som enbart ett tillfälle.


Ett besök med visning och verkstad på Bror Hjorths Hus tar 90 minuter. Vi jobbar med max 15 barn/elever per grupp. Om du har en klass med fler än 15 elever så kommer vi dela klassen i två grupper som träffar varsin konstpedagog och gör samma sak samtidigt.