I Bror Hjorths ateljé 3 - måla skulptur läsår 22/23

  • Museer
  • Konst
  • Workshop
  • Eget skapande
  • Kultur

Detta tema kan endast bokas i samband med att klassen haft temat "I Bror Hjorths ateljé - skulptur". Om det är möjligt rekommenderar vi att du bokar in de båda tillfällena med max två veckors mellanrum. 

Vem var egentligen konstnären Bror Hjorth och vad är det hans konst föreställer? Temat I Bror Hjorths ateljé passar extra bra om det är första gången gruppen besöker Bror Hjorths Hus. Barnen får bekanta sig med huset som nu blivit museum och konsten vars motiv berättar mycket om vem Bror Hjorth var och vad han tyckte om. Genom samtal om hans målade skulpturer och enkel färglära får barnen insikt om färgens betydelse för hur vi  upplever skulpturerna.

Verkstad: Efter visningen får barnen praktiskt använda sina insikter om färg när de målar skulpturerna de gjort vid förra tillfället. Material: Temperafärg. 

Syfte: Att låta barnens lära känna konstnärshemmet Bror Hjorths Hus och att de får arbeta med de olika konstnärsmediers sätt att kommunicera. Både genom att betrakta och samtala om Bror Hjorths konst och genom att själva berätta något uttryckta sig med färg i den skapande verkstaden.

Temat I Bror Hjorths ateljé går att boka som 1, 2 eller 3 tillfällen. Detta temat; I Bror Hjorths ateljé - färg på form är det sista tillfället, efter skulpturtillfället. Vill du boka alla tre tillfällen så välj "I Bror Hjorths ateljé - måleri" som det första tillfället. 


Ett besök med visning och verkstad på Bror Hjorths Hus tar 90 minuter. Vi jobbar med max 15 barn/elever per grupp. Om du har en klass med fler än 15 elever så kommer vi dela klassen i två grupper som träffar varsin konstpedagog och gör samma sak samtidigt.